2003'TEN BU YANA YAPILAN BAŞVURULAR
Toplam başvuru 21728
Onaylanan başvuru 14065
Reddedilen başvuru 7663
     
Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin değiştiği tarihten (07.09.2010) itibaren
red alan başvuruların red nedenlerine göre dağılımı
Sadece ad ile alan adı talebi (Örn. ali.av.tr) 59
Ad soyad dışında ibareler (Örn. yilmazhukukburosu.av.tr) 1800
Nic.tr takip no yanlış 663
Av. bürosundaki avukatların adresleri farklı 167
Diğer nedenler 18
Şahsa ait mükerrer başvuru 766
UBAP'ta adres bilgisi yok 869
Av. bürosuna ait mükerrer başvuru 55
Sadece baş harflerle alan adı talebi 46