2003'TEN BU YANA YAPILAN BAŞVURULAR
Toplam başvuru 21009
Onaylanan başvuru 13554
Reddedilen başvuru 7455
     
Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin değiştiği tarihten (07.09.2010) itibaren
red alan başvuruların red nedenlerine göre dağılımı
Sadece ad ile alan adı talebi (Örn. ali.av.tr) 56
Ad soyad dışında ibareler (Örn. yilmazhukukburosu.av.tr) 1770
Nic.tr takip no yanlış 602
Av. bürosundaki avukatların adresleri farklı 166
Diğer nedenler 17
Şahsa ait mükerrer başvuru 684
UBAP'ta adres bilgisi yok 868
Av. bürosuna ait mükerrer başvuru 55
Sadece baş harflerle alan adı talebi 45