2003'TEN BU YANA YAPILAN BAŞVURULAR
Toplam başvuru 21329
Onaylanan başvuru 13753
Reddedilen başvuru 7576
     
Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin değiştiği tarihten (07.09.2010) itibaren
red alan başvuruların red nedenlerine göre dağılımı
Sadece ad ile alan adı talebi (Örn. ali.av.tr) 56
Ad soyad dışında ibareler (Örn. yilmazhukukburosu.av.tr) 1788
Nic.tr takip no yanlış 637
Av. bürosundaki avukatların adresleri farklı 167
Diğer nedenler 18
Şahsa ait mükerrer başvuru 726
UBAP'ta adres bilgisi yok 869
Av. bürosuna ait mükerrer başvuru 55
Sadece baş harflerle alan adı talebi 46